Categories
Uncategorized

3,5 χρόνια μετά… γράμμα του Αντρέα Μαζούρεκ, κρατούμενου του Δεκέμβρη ’08 [+english translation]

3,5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…

Εδώ και 3,5 χρόνια βρίσκομαι αιχμάλωτος στις ελληνικές φυλακές, πιο συγκεκριμένα από τις 11-12-2008 κατά τις συγκρούσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια. Με λένε Αντρέα Μαζούρεκ και βρίσκομαι στην Ελλάδα από το 2007, πιο συγκεκριμένα από το Μάιο. Είμαι από την Πολωνία και λόγω άγνοιας της γλώσσας εργαζόμουν σε περιστασιακές δουλειές, έτσι ενώ βρισκόμουν 1,5 χρόνο εδώ, πληροφορήθηκα, όπως όλοι μας, την δολοφονία του Αλέξη και έτσι θεώρησα σκόπιμο να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας για να ενώσω την οργή μου με τους υπόλοιπους που είχαν κατέβει για τον ίδιο σκοπό.

Στις 11-12-2008 επί της οδού Σόλωνος και Στουρνάρη ενώ περπατούσα με άλλους προς το πολυτεχνείο περικυκλωθήκαμε από γουρούνια των ΜΑΤ και ασφαλίτες που άρχισαν να μας χτυπάνε, μας συνέλαβαν και μας οδήγησαν στη ΓΑΔΑ και εκεί αφού είχα γίνει δύο φορές ακόμα, σάκος του μποξ, μας οδήγησαν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου και την επόμενη το πρωί ήρθε μία υπάλληλος από την Πολωνική πρεσβεία για να βοηθήσει το ανακριτικό έργο των μπάτσων· λόγω στοχοποίησης μου από τις Πολωνικές Αρχές για την ανατρεπτική μου δράση, η Πολωνική πρεσβεία ανέφερε ψευδώς στον Τύπο πως ήρθα στην Ελλάδα για να συμμετάσχω στις συγκρούσεις της εξέγερσης… Στη συνέχεια, την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 12-12-2008 με πάνε στην Ανακρίτρια που μου ανακοινώνει τις κατηγορίες, απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και με προφυλακίζουν χωρίς καν να απολογηθώ αφού ο μεταφραστής ήταν Άραβας! που μιλούσε σπαστά ελληνικά και πολωνικά και όχι κάποιος από την πρεσβεία. Τα κράτη αποδεικνύουν πόσο καλά συνεργάζονται όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τον εσωτερικό εχθρό… Οι προτροπές της Ανακρίτριας να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο μετά το τέλος της διαδικασίας δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Μετά την άφιξη μου στον Κορυδαλλό οι ανθρωποφύλακες όρμηξαν εναντίον μου φωνάζοντας μου ότι τους καίω τα αυτοκίνητα και με έβαλαν σε μια πτέρυγα όπου κανείς δεν μίλαγε πολωνικά για να συνεννοηθώ για το νοσοκομείο, επειδή ζήταγα γιατρό και το μόνο που μου έδιναν ήταν ντεπόν. Μία εβδομάδα μετά μου ανακοινώνουν ότι έχω ένταλμα και στην Πολωνία…

Εβδομάδα με την εβδομάδα πέρασε ο καιρός και τα τραύματα έκλεισαν αλλά η οργή έχει μείνει μέσα μου για όλα αυτά τα 3,5 χρόνια που είμαι αιχμάλωτος των δημοκρατικών κελιών και θαλάμων, στις 11-6 έχει οριστεί το εφετείο μου καθώς έχω καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθειρξης και πρόκειται να δικαστώ στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως στις 11-6-2012, για αυτό ζητάω την αλληλεγγύη σας εάν και όπως τη θεωρείτε απαραίτητη…

Δηλώνω επίσης, ότι δεν έχω ξεχάσει όλους όσους με χτύπαγαν, με προφυλάκισαν και συνεχίζουν να μου στερούν την ελευθερία μου, ενώ ο δολοφόνος Σαραλιώτης εδώ και έναν χρόνο περίπου έχει αποφυλακιστεί και κυκλοφορεί ελεύθερος !

Θα ξαναδώσουμε ραντεβού πάλι στους δρόμους με όλους αυτούς που δεν ξέχασαν, έσπασαν και έκαψαν τις βιτρίνες της υποκρισίας αυτού του γερασμένου κόσμου, συγκρούστηκαν και συγκρούονται. Δεν μπορώ να είμαι δίπλα τους, συνεχίστε για όλους αυτούς που είναι στις φυλακές και όχι στους δρόμους, συνεχίστε για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

Αντρέ Μαζούρεκ, κρατούμενος της φυλακής Λάρισας

Πηγή: athens.indymedia.org

3,5 YEARS LATER…

For 3,5 years now, I am being kept in the Greek prisons, more precisely since 11-12-2008 and the clashes that followed after the murder of Alexandros Grigoropoulos in Exarchia. My name is Andrea Mazourek and I live in Greece since 2007, more accurately from May 2007. I am from Poland and due to lack of proper language knowledge, I have been working here at diverse precarious jobs. While living here for 1,5 year, I learned, same way we all did, about the assassination of Alexis and I saw it fit to march on the streets of Athens joining my anger with all the rest, found there for the same purpose.

On 11-12-2008, on Solonos and Sturnari street corner, while walking with others to the Polytechnic School, we were surrounded by pigs of the MAT (riot-police) and undercover cops that started beating us, they arrested us and took as to GADA (Athens Police Headquarters), where, after being turned for another couple of times into a boxing bag, they took us to the 7nth floor detention cells and next morning an employee from the Polish embassy came to assist the cops in their interrogations. Due to the Polish authorities targeting me for my subversive activity, the Polish embassy falsely reported to the media that I came to Greece to participate in the insurrection… Then, next day, on 12-12-2008 they took me to the investigator and she announced to me the following charges: attempted murder, explosion, manufacture and possession of explosives and they put me in pre-trial detention without even having the chance to a judicial apology, since the translator they arrange for me was an Arab (!) speaking little Greek and Polish, and not someone from the embassy. The states prove how perfectly they cooperate when faced with the “internal enemy”… The investigator’s prompt to send me to a hospital after the end of the procedure was never realized. After my arrival to Korydallos prison, the prison guards rushed over me shouting that I “burn their cars” and put me in a ward where no one spoke Polish, so that I could arrange for the hospital, to ask for a doctor, while the only thing they did for me was to give me a depon (analgesic/antipyrrhetic) pill. One week later, they announce to me there is also another warrant for me in Poland…

Week by week the time passes and the wounds are healed but the anger lives on inside me for all these 3,5 years I am kept as prisoner of the democratic prison cells. On 11-6 I face the Court of Appeals, as I have been sentenced to 11 years in prison and I will be tried in the Mixed Jury Court of Appeals on Loukareos street on 11-6-2012, for that I am asking for your solidarity if and in any way you find proper…

I also declare that I have not forgotten anyone that beat me, put me in custody and continues to deprive me of my freedom, while the murderer Saraliotis has already been release over a year ago and now walks around free!

We will find one another in the streets once again, with all those that haven’t forgotten, that broke and burnt the shop-windows covering the hypocricy of this old world, fought and keep fighting. They can keep me from being there with you, but you can continue for all those that are in the prisons and not on the streets, and continue for Alexandros Grigoropoulos.

SOLIDARITY IS THE WEAPON OF THE PEOPLE, WAR AGAINST THE BOSSES’ WAR

Andre Mazurek, Larissa prison inmate

***

See also: http://en.contrainfo.espiv.net/2011/12/14/greece-update-on-the-case-of-the-anarchist-andre-mazurek-prisoner-of-the-december-%E2%80%9908-uprising/

18 replies on “3,5 χρόνια μετά… γράμμα του Αντρέα Μαζούρεκ, κρατούμενου του Δεκέμβρη ’08 [+english translation]”

Lettera di Andrè Mazurek, detenuto da 3 anni e mezzo a Larissa (Grecia) dopo la rivolta del dicembre 2008.
Condannato a 11 anni.
Dal sito OccupiedLondon

Sono ormai più di tre anni che mi trovo rinchiuso nelle prigioni greche, più precisamente dall’ 11/12/2008 e gli scontri che seguirono all’assassinio di Alexandros Grigoropoulos ad Exarchia, Atene.

Mi chiamo Andrea Mazourek e vivo in Grecia dal 2007, più precisamente da maggio 2007. Io sono polacco e non conoscendo bene la lingua, ho lavorato qui in diversi posti di lavoro precari. Mentre vivevo qui da 1 anno e mezzo ho saputo dell’assassinio di Alexis e insieme agli altri ho manifestato per le strade di Atene tutta la mia rabbia.

L’11 dicembre 2008, all’angolo tra via Solonos e via Sturnari, mentre camminavo con gli altri verso il Politecnico, siamo stati circondati dai maiali del MAT (squadre anti-sommossa della polizia) e poliziotti in borghese che hanno iniziato a picchiarci, ci hanno arrestato e portato nella questura di Atene, dove, dopo essere stato trasformato per un altro paio di volte in un sacco da boxe, ci hanno portato alle celle di detenzione del 7° piano.
La mattina successiva un dipendente dell’ambasciata polacca è venuto ad aiutare i poliziotti nei loro interrogatori.

L’ambasciata polacca ha falsamente riferito ai media che sono venuto in Grecia per partecipare all’insurrezione … Poi, il giorno dopo, mi hanno portato davanti al giudice che mi ha contestato i reati di tentato omicidio, esplosione, fabbricazione e possesso di esplosivi ; e mi ha messo in custodia cautelare senza nemmeno avere la possibilità di discolparmi, dal momento che il traduttore che mi avevano assegnato era un arabo che conosceva poco sia il greco che il polacco, e non era stato mandato dall’ambasciata.
Gli stati cooperano perfettamente di fronte al “nemico interno” … Il giudice ha richiesto di mandarmi in un ospedale dopo la conclusione del procedimento ma questo non è successo. Dopo il mio arrivo nella prigione di Korydallos, le guardie carcerarie si sono scagliate su di me gridando che avevo bruciato le loro auto e mi hanno messo in un reparto dove nessuno parlava polacco, e invece di mandarmi in ospedale mi hanno dato un analgesico. Una settimana dopo, mi annunciano che c’è un altro mandato di arresto per me in Polonia…

Di settimana in settimana il tempo passa e le ferite sono guarite, ma la rabbia cha continuato a vivere dentro di me per tutti questi 3 anni e mezzo in cui sono tenuto prigioniero nelle celle della prigione democratica. L’11 giugno la Corte d’Appello mi ha condannato a 11 anni di prigione ed è per questo che vi chiedo solidarietà, se e in qualsiasi modo lo riterrete adeguato …

Dichiaro inoltre che non ho dimenticato nessuno di quelli che mi hanno picchiato, mi hanno messo in carcere e continuano a privarmi della mia libertà, mentre l’ assassino Saraliotis [uno dei poliziotti che ha sparato ad Alexis] è stato rilasciato dopo un anno e ora va in giro libero.

Ci ritroveremo nelle strade, ancora una volta, con tutti coloro che non hanno dimenticato, che hanno rotto e bruciato le vetrine che coprono l’ ipocrisia di questo vecchio mondo, che hanno combattuto e continuano a combattere. Possono impedirmi di essere lì con voi, ma voi potete continuare per tutti coloro che sono nelle carceri e non sulle strade, e proseguire per Alexandros Grigoropoulos.

La solidarietà è l’arma del popolo,
GUERRA CONTRO LA GUERRA DEI PADRONI
Andre Mazurek, detenuto nel carcere di Larissa

http://baruda.net/2012/05/28/una-lettera-per-chiedere-solidarieta-dalle-carceri-greche/

Poniżej: list od polskiego anarchisty, Andrzeja Mazurka, zatrzymanego w czasie zamieszek z grudnia 2008 r., które wybuchły po zamordowaniu przez policjanta nastoletniego Alexisa Grigoriopoulosa. Andrzej jest od tego czasu przetrzymywany w greckich zakładach karnych, obecnie przebywa w więzieniu w Larissa. Został ostatnią osobą więzioną przez greckie państwo po grudniowej rewolcie z 2008 r. Policjant, który uczestniczył w morderstwie Alexisa został potraktowany przez grecki wymiar sprawiedliwości znacznie bardziej wyrozumiale – zwolniono go ponad rok temu z więzienia z błogosławieństwem władz.

11 czerwca Andrzej ma stanąć przed sądem apelacyjnym. We wcześniejszej instancji został skazany łącznie na karę 11,5 roku więzienia w związku z kilkoma zarzutami różnego kalibru, z których najpoważniejsze to posiadanie i używanie materiałów wybuchowych (koktajli Mołotowa) i próba zabicia nimi funkcjonariuszy policji. Postawiono je, mimo że w czasie zatrzymania niczego obciążającego przy nim nie znaleziono. Polska ambasada nie udzieliła mu żadnej pomocy, współpracowała za to chętnie z greckimi władzami przy fabrykowaniu oskarżeń przeciw swojemu obywatelowi. Z powodu nieznajomości greckiego i pozbawienia dostępu do rzetelnego tłumacza, Andrzej nie był nawet świadomy jakie postawiono mu zarzuty i za jakie rzekome przestępstwa go skazano.

“Od 3,5 roku jestem przetrzymywany w greckich więzieniach, a konkretniej od 11 grudnia 2008 r. i od zamieszek, które miały miejsce po morderstwie w dzielnicy Exarcheia Alexandrosa Grigoropoulosa. Nazywam się Andrzej Mazurek i mieszkam w Grecji od 2007 r., a dokładnie od maja 2007. Jestem z Polski i z powodu słabej znajomości języka, pracowałem w Grecji przy różnych dorywczych zajęciach. Gdy minęło półtora roku mojego pobytu tu, dowiedziałem się, podobnie jak inni o zabójstwie Alexisa i uznałem za odpowiednie dołączenie się do gromadzących się na ulicach Aten ludzi by wyrazić wspólnie z nimi swój gniew.

11.12.2008, gdy szliśmy do szkoły politechniki, na rogu ulic Solonos i Sturnari zostaliśmy otoczeni przez świnie z oddziałów MAT (jednostki prewencji) i policyjnych tajniaków, którzy zaczęli nas bić i wciągać do policyjnych wozów. Zostaliśmy zatrzymani i przewiezieni do GADA (komenda główna ateńskiej policji), gdzie po wielokrotnym potraktowaniu nas jak worki do bicia, przeniesiono nas do cel na 7 piętrze. Następnego dnia rano na miejscu pojawił się pracownik polskiej ambasady by towarzyszyć policjantom w przesłuchaniu. Ponieważ polskie władze miały mnie w swoich rejestrach z powodu mojej aktywistycznej działalności, polska ambasada przekazała mediom fałszywą wiadomość, jakobym przyjechał do Grecji by wziąć udział w powstaniu. 12 grudnia zostałem zabrany do śledczego, gdzie przedstawiono mi następujące zarzuty: próba morderstwa i podłożenia materiałów wybuchowych, wyrób i posiadanie materiałów wybuchowych i orzeczono wobec mnie areszt bez dania mi możliwości ustosunkowania się do zarzutów i złożenia wyjaśnień, gdyż tłumaczem jakiego mi przydzielono był Arab (!), który znał jedynie odrobinę grecki i polski, a nie ktoś z ambasady. Oba państwa – i Grecja i Polska dowiodły perfekcyjnie jak dobrze współpracują w obliczu „wewnętrznego zagrożenia”.

Polecenie śledczych by wysłać mnie do szpitala po zakończeniu procedury prawnej związanej z przesłuchaniem i przedstawieniem zarzutów nigdy nie zostało zrealizowane. Gdy dowieziono mnie do więzienia Korydallos, podbiegli do mnie strażnicy wrzeszcząc na mnie że „palę ich samochody” i wsadzili mnie na oddział, gdzie nikt nie mówił po polsku, bym nie mógł zbyt skutecznie domagać się kontaktu z lekarzem i przewiezienia do szpitala. Dostałem od nich jedynie tabletkę przeciwbólową. Tydzień później oświadczono mi, że jestem oskarżony również w Polsce…

Od tego czasu mija tydzień za tygodniem, moje obrażenia już dawno się zagoiły, nie mija jednak wściekłość, że od 3,5 roku jestem przetrzymywany w więzieniu. 11 czerwca mam stanąć przez sądem apelacyjnym – w pierwszej instancji zostałem skazany na 11 lat więzienia. Moja rozprawa ma się odbyć w sądzie przy ul. Loukareos. Proszę was o solidarność i wsparcie w jakikolwiek sposób, który uznacie za odpowiedni.

Oświadczam również, że nie zapomniałem nikogo, z ludzi, którzy mnie bili, umieścili w więzieniu i nadal pozbawiają mnie wolności, w czasie gdy morderca Saraliotis został już ponad rok temu wypuszczony z aresztu i chodzi teraz wolno!

Spotkamy się znowu razem na ulicach, wraz z tymi, którzy też nie zapomnieli, palili zasłony ukrywające hipokryzję tego świata, walczyli i nadal walczą. Mogą mnie pozbawiać możliwości bycia z wami, lecz wy możecie kontynuować walkę za wszystkich, którzy pozostają w więzieniach, a nie na ulicach i za Aleksandrosa Grigoriopoulosa.

Solidarność naszą bronią!

Andrzej Mazurek, więzień Larissa

ΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΖΟΥΡΕΚ

9 Δεκεμβρίου 2008, εν μέσω της γενικευμένης εξέγερσης η οποία μαινόταν ήδη για τρεις μέρες, προσάγονται από την περιοχή γύρω από το πολυτεχνείο πέντε, άγνωστοι μεταξύ τους, άνθρωποι, οι οποίοι αφού “απόλαυσαν” τους ξυλοδαρμούς και τους εξευτελισμούς που επιφύλασσαν τα ένστολα γουρούνια σε όποιον έπεφτε στα χέρια τους εκείνες τις ημέρες, οδηγούνται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ . Δυο μέρες μετά μεταφέρονται στον ανακριτή όπου και τους ανακοινώνεται πως κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών, έκρηξη κ.α. . Προφυλακίζονται με συνοπτικές διαδικασίες προσθέτοντας έτσι τα ονόματά τους στα εκατοντάδες ακόμη ονόματα ανθρώπων που οδηγήθηκαν στη φυλακή για τις πολυήμερες συγκρούσεις. Από τους πέντε συλληφθέντες, οι τέσσερεις αποφυλακίζονται λίγους μήνες αργότερα, ενώ ο πέμπτος, ο Αντρέα Μαζούρεκ, παρέμεινε στη φυλακή, αφού σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, παραδέχθηκε τη συμμέτοχη του στις διαδηλώσεις. Ένα χρόνο μετά, στις 16 Ιανουαρίου, η πρωτόδικη εκδίκαση της υπόθεσης αποτέλεσε ένα ακόμα τυπικό παράδειγμα δίκης συλληφθέντων του Δεκέμβρη, με παντελή έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου και αντιφατικές ψευδομαρτυρίες ματάδων. Οι τρεις αθωώνονται ενώ στον Αντρέα και στον τέταρτο συγκατηγορούμενό του επιβάλλεται ποινή 7 ετών κάθειρξης και 55 μηνών φυλάκισης, με ανασταλτικό χαρακτήρα για τον δεύτερο. Από τότε ο Αντρέα παραμένει στη φυλακή.

Τρεισήμισι χρόνια μετά η δημοκρατία δεν έχει ξεχάσει τη χαρακιά που έχει αφήσει επάνω της ο Δεκέμβρης του 08΄. Την ίδια ώρα που το καθεστώς εκτραχύνεται και οχυρώνεται για να αντιμετωπίσει την αστάθεια στο εσωτερικό του, οι μηχανισμοί της αστικής δικαιοσύνης κάνουν πράξη την εκδικητικότητά τους προς αυτούς που κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ράγισαν με την οργή τους την πλαστή εικόνα της κοινωνικής ειρήνης. Η περίπτωση του Αντρέα αποτελεί την επιτομή της εκδικητικής αυτής στρατηγικής της δημοκρατίας και ταυτόχρονα ένα πεδίο εφαρμογής της διακρατικής κατασταλτικής σύμπλεξης απέναντι στον εσωτερικό εχθρό. Το γεγονός πως δήλωσε ξεκάθαρα τη συνειδητή του συμμετοχή στις διαδηλώσεις, αλλά και το ότι ήταν γνωστός στις πολωνικές αρχές για την ανατρεπτική του δράση, τον τοποθέτησε σε μια πολύ συγκεκριμένη θέση απέναντι στους διωκτικούς μηχανισμούς, φυλαγμένη ειδικά γα όσους τοποθετούν τους εαυτούς τους σε συγκρουσιακή τροχιά με το κυρίαρχο οικοδόμημα της βαρβαρότητας. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψης του, ελληνικές και πολωνικές αρχές μεθόδευσαν σε αγαστή συνεργασία την όσο το δυνατών σκληρότερη καταδίκη του, προς παραδειγματισμό όσων στο μέλλον τολμήσουν να πράξουν με τον ίδιο τρόπο, αλλοιώνοντας τις αρχικές του καταθέσεις (πράγμα εύκολο, αφού δε μιλούσε ελληνικά και ο μεταφραστής που τον ανέλαβε ήταν εντεταλμένος από το πολωνικό προξενείο και γνωστό τσιράκι της αστυνομίας), διογκώνοντας το κατηγορητήριο και επιβάλλοντας του εν τέλει, μια βαρύτατη καταδίκη η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τον εγκλεισμό του εδώ και 3,5 χρόνια στα δημοκρατικά κελιά. Ταυτόχρονα, ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή, εκδίδεται αγνώστου περιεχομένου ένταλμα στην Πολωνία, ενώ τα εκεί καθεστωτικά ΜΜΕ τον φωτογραφίζουν ως δράστη εμπρησμών.

Στις 11 Ιουνίου, έχει οριστεί το εφετείο για τις συγκρούσεις του Δεκέμβρη του 08΄, στο μεικτό ορκωτό στη Λουκάρεως.

Δεν αφήνουμε κανένα σύντροφο μόνο στα χέρια του κράτους και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αναρχικό Αντρέα Μαζούρεκ.

Επίσης δεν ξεχνάμε το ότι ο δολοφόνος Σαραλιώτης κυκλοφορεί εδώ και ένα χρόνο ελεύθερος, μετά από τη συμβολική πρόσκαιρη και προνομιούχα παραμονή του στη φυλακή και του υπενθυμίζουμε πως έχει ο καιρός γυρίσματα…

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΖΟΥΡΕΚ

Οι κρατούμενοι της Β΄ πτέρυγας φυλακών Λάρισας,

Ράμι Συριανός

Σπύρος Στρατούλης

Ντάνι Καραμπουλέα

Γίωργος Καραγιαννίδης

[…] τις 11 Ιούνη στην Αθήνα. Πρόσφατα ο ίδιος ο σύντροφος, σεκάλεσμα αλληλεγγύης με την υπόθεσή του, έγραψε: «έχω […]

[…] τις 11 Ιούνη στην Αθήνα. Πρόσφατα ο ίδιος ο σύντροφος, σεκάλεσμα αλληλεγγύης με την υπόθεσή του, έγραψε: «έχω […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *